Szkolenia

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, sprzęt oraz doświadczenie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami

techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • ukończone 8 lat,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób dorosłych),
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich, na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie lub wodach otwartych do głębokości 2 m dla dzieci w wieku 8 lat, 5 m dla pozostałych, trwające minimum 15 min.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 1

Uczestnik otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu Nurkowania Zapoznawczego lub certyfikat KDP/CMAS (NZ).

Płetwonurek Młodzieżowy (PM)

 

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY BRĄZOWY KDP/CMAS (PMB)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 8 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

 • Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje

z instruktorem nurkowania do głębokości 2 m w basenie, lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych.

Uprawnienia:

Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS z wpisem brązowego stopnia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMB) oraz pakiet płetwonurka młodzieżowego.

 

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY SREBRNY KDP/CMAS (PMS)

 

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
 • ukończone 10 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne –minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

 • 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:

 • Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź

z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

 • Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMS) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

 

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY ZŁOTY KDP/CMAS (PMZ)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
 • ukończone 12 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

 • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
 • Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:

 • Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych

organizacji.

 • Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 i nstruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy

certyfikat KDP/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

 

Płetwonurek KDP/CMAS P1 ( * )

Zakres szkolenia:

 

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 5 dni szkoleniowych. Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut.

Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby, o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).

Płetwonurek KDP/CMAS P2 ( ** )

 

 

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na średnich głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia

Zajęcia teoretyczne (15 godzin) i zajęcia praktyczne (28 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 6 dni szkoleniowych. Minimum 12 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

Kadra kursu:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2 lub M3).

Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/ CMAS** (P2).

Płetwonurek KDP/CMAS P3 ( *** )

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
  • nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
  • nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
  • nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
 • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
  • patofizjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
  • BLS DAN, OFA DAN,
  • patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

Szkolenia specjalistyczne

 

Płetwonurek Nitroxowy  (PN1)

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1,4 bar.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (6,5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego. Minimum 1 nurkowanie bezdekompresyjne w wodach otwartych w zakresie

głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o minimalnym czasie nurkowania 30 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1,4 bar.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Nitroksowego KDP/CMAS (MN1).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych

o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 – 1.4 bar), w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).

 

 

 

Płetwonurek Podlodowy (PPL)

 

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędny stopnień innej organizacji
 • 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
 • posiadanie stopni specjalistycznych (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:

– nurkowania z wykorzystaniem nawigacji (PNA),

– nurkowania nocnego (PNO),

 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4,5 godziny) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Podlodowego KDP/CMAS (MPL).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

 

 

Płetwonurek w Skafandrze Suchym  (PSS)

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 18 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 1-go dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania w Suchych Skafandrach KDP/CMAS (MSS).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).

 

 

 

Płetwonurek Nocny (PNO)

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności (bez dostępu światła dziennego).

Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut. Maksymalny okres realizacji

programu – nie dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Nocnego KDP/CMAS (MNO).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP, oraz certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO)

 

 

 

Płetwonurek Nawigator (PNA)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.

Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (4,5 godziny), zajęcia praktyczne (4 godziny) należy przeprowadzić w ciągu minimum

1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Nawigacyjnego KDP/CMAS (MNA).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 6

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).

 

 

 

Płetwonurek Eksplorator (PE)

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie,

w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 15 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:

– nurkowania nocnego (PNO),

– nurkowania nawigacyjnego (PNA)

 • 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10 m po uzyskaniu P1,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (8 godzin), zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni

szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (MPE).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

 • Nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat KDP/CMAS.

 

 

 

Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB)

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające

bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (8 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji

programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (MZB).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje Wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB).

 

 

 

Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia poszukiwań

pod wodą oraz wydobycie małych przedmiotów. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie stosując metody poszukiwawcze oraz

wydobyć spod wody małe przedmioty, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 15 lat,
 • posiadanie certyfikatu Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub certyfikatu innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
 • orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub oświadczenie medyczne KDP/CMAS.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (5 godzin), zajęcia praktyczne (6 godzin), w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości do 20 m o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Poszukiwawczo – Wydobywczego KDP/CMAS (MPW),
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą 2.

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza‑Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).

 

 

 

Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)

Zakres szkolenia:

 

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w masce pełnotwarzowej.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie

w masce pełnotwarzowej, dokonać przeglądu skonfigurowanego sprzętu przed nurkowaniem, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
 • 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (6 godzin) , zajęcia praktyczne (8 godzin), należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania, w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum

90 minut. Pierwsze nurkowanie może być zrealizowane na basenie. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

 • Instruktor Maski Pełnotwarzowej KDP/CMAS (MMP).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje: Wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz certyfikat Płetwonurka w Masce Pełnotwarzowej PMP KDP/CMAS.

PSAI

Technical Diver Program

zobacz schemat szkoleń

ABC – Advanced Buoyancy Control PSAI

 

Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie nurka do późniejszych szkoleń technicznych, jaskiniowych, oraz podniesienie jakości i wydajności nurkowania zarówno dla siebie samego jak i całego zespołu.

 

 

Advanced Nitrox Diver PSAI – 45 metrów

 

Kurs Advanced Nitrox jest przeznaczony dla nurków chcących korzystać z mieszanek Nitroxowych w zakresie do 100 % O2, z dekompresją.

 

 

 

Extended Range Nitrox Diver PSAI – 55 metrów

 

Nurkowania poniżej 45 metrów z długim czasem pobytu na dnie określane są jako nurkowania Extended Range. Jako gaz denny wykorzystuje się powietrze do max. gł. 55 metrów, a do dekompresji mieszaniny nitroxowe.

 

 

Trimix Diver LEVEL I (Fundamentals) PSAI – 60 metrów

 

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych o zawartości min. 18 % O2 z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 60 metrów.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 60 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX
– monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej
– analizy mieszanki TMX

]

Trimix Diver LEVEL II (Expedition) PSAI – 75 metrów

 

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 75 metrów.
Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 75 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX

 

Trimix Diver LEVEL III (Explorer) PSAI – 100 metrów

 

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 100 metrów.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 100 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX

 

Advanced Gas Blender PSAI (Trimix, Heliox)

Przygotowanie żądanej mieszaniny oddechowej zawierającej hel, wymaga opanowania techniki oraz precyzji w odpowiedniej proporcji gazów składowych. Kurs ten przygotowuje kandydata jako technika w sporządzaniu mieszanek Nitrox, Trimix, Heliox.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
– prawidłowego sporządzania mieszanek oddechowych
– doboru odpowiedniego sprzętu i jego użytkowania
– procedur bezpieczeństwa przy kontakcie z materiałami łatwopalnymi
– właściwej analizy sporządzonych gazów

Szkolenia Combo

Pakiety szkoleń

ABC – Advanced Buoyancy Control PSAI + Advanced Nitrox Diver PSAI – 45 metrów

 

Extended Range Nitrox Diver PSAI – 55 metrów + Trimix Diver Level I (Fundamentals) PSAI – 60 metrów

 

Extended Range Nitrox Diver PSAI – 55 metrów + Trimix Diver Level I (Fundamentals) PSAI – 60 metrów + Trimix Diver Poziom II (Expedition) PSAI – 75 metrów