Szkolenia

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, sprzęt oraz doświadczenie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami

techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie

  • ukończone 8 lat,
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób dorosłych),
  • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich, na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie lub wodach otwartych do głębokości 2 m dla dzieci w wieku 8 lat, 5 m dla pozostałych, trwające minimum 15 min.

Kadra kursu:

  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
  • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 1

Uczestnik otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu Nurkowania Zapoznawczego lub certyfikat KDP/CMAS (NZ).

Płetwonurek Młodzieżowy (PM)


Fatal error: Call to undefined function wp_add_inline_script() in /home/rosol/public_html/uninur/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/package.module.nextgen_gallery_display.php on line 320