Prace podwodne

 

 

UNINUR

 

Bez tytułu

 

Wykonujemy szereg prac podwodnych, między innymi:

 • Przeprowadzanie poszukiwań podwodnych,
 • Wydobywanie zatopionych przedmiotów,
 • Inwentaryzacja stanu faktycznego podwodnych części budowli hydrotechnicznych,
 • Montaż oraz posadowienie rurociągów i kabli przez przeszkody wodne,
 • Remonty zapór, śluz, jazów, przepustów, upustów,
 • Cięcie i spawanie pod wodą,
 • Zbrojenie zakładanie szalunków i kotw,
 • Betonowanie pod wodą, w tym systemowymi zaprawami do betonów
 • Wiercenia podwodne
 • Uszczelnienia  konstrukcji podwodnych
 • Filmowanie i wykonywanie zdjęć pod wodą,
 • Uszczelnianie podwodnych części nabrzeży,
 • Podwodne badania nieniszczące
 • Montaże i demontaże wszelkiego typu zastawek
 • Montaż ochrony anodowo-katodowej
 • Pobieranie próbek osadów dennych
 • Układaniu prefabrykatów, geowłókniny, koszy gabionowych